Deaneries Western2021-04-28T02:34:39+00:00
Rosh Pinah Deanery and her Congregations are:2021-04-28T02:33:27+00:00
 • Bethel
 • Eben-Ezer
 • Messiah
Swakopmund Deanery and her Congregations are:2021-04-28T02:32:46+00:00
 • Owato
 • Arandis
 • Walvis Bay
 • Henties Bay
 • Usakos
 • Karibib
 • Omaruru
Ongwediva Deanery and her Congregations are:2021-04-28T02:32:04+00:00
 • Eheke
 • Euvathano
 • Oupumako
 • Okaku
 • Ongwediva
 • Uukwiyu
 • OlulongoOnyeka
Onaanda Deanery and her Congregations are:2021-04-28T02:31:21+00:00
 • Othika
 • Olupumbu
 • Ogongo
 • Onaanda
 • Etameko
 • Andambombali
 • Ombwana
 • Onkani
 • Onamundindi
Etilyasa Deanery and her Congregations are:2021-04-28T02:30:32+00:00
 • Etilyasa
 • Uukwandongo
 • Onemanya
 • Otamanzi
 • Esindano lyaKristus
 • Ombili
Okahao Deanery and her Congregations are:2021-04-28T02:29:49+00:00
 • Onakaheke
 • Othithiya
 • Okahao
 • Oluteyi
 • Opyamukuyu
 • Elondo
 • Ombogodhiya
Tsandi Deanery and her Congregations are:2021-04-28T02:29:04+00:00
 • Onesi
 • Tsandi
 • Ondukuta
 • Onangalo
 • Onangula
 • Oshilemba
 • Eunda
 • Etunda
 • Ruacana
 • Opuwo
Nakayale Deanary and her Congregations are:2021-04-28T02:28:10+00:00
 • Nakayale
 • Ewaneno
 • Eengolo
 • Eendombe
 • Onawa
 • Eengoma
 • Etambo
 • Onangholo
 • Iishanaputa
Okambebe Deanery and her Congregations are:2021-04-28T02:27:13+00:00
 • Onheleiwa
 • Onandjaba
 • Omutundungu
 • Okambebe
 • Okando
 • Olupandu
 • Enoleu
 • Odimbwa
Engela Deanery and her Congregations are:2021-04-28T02:26:27+00:00
 • Engela
 • Ohalushu
 • Ongenga
 • Endola
 • Betesda
 • Omundudu
 • Ohaingu
 • Oshali
Elim Deanery and her Congregations are:2021-04-28T02:25:36+00:00
 • Elim
 • Ekamba
 • Oniimwandi
 • Oshakati
 • Oshitowa
 • Parousia
 • Iipandayaamiti
 • Ompundja
Go to Top